"Noget vi kan bruge til noget" 

...sådan udtaler medarbejderne ofte om de aktiviteter, jeg har lavet i forskellige institutioner. Jeg bestræber mig på at levere løsninger med substans, saft, og kraft.

Jeg tilbyder en bred palette indenfor et bredt felt af trivselsydelser, som bliver flittigt brugt fordi behovet er stort netop nu, hvor Arbejdstilsynet har varslet skærpet tilsyn med det psykiske arbejdsmijø.

Der er tale om indsatser, der både kan aflæses og måles i form af større trivsel, forbedret effektivitet, højere kvalitet i arbejdet. Hetil kommer et bedre samarbejde, forbedret kommunikation og et lavere sygefravær.

Mit speciale er mennesker, der arbejder med mennesker, og jeg har dokumenteret effekten af min indsats på en arbejdsplads med 220 medarbejdere:

En reduktion i sygefraværet på 3,17 % (sammenlignet med kontrolgruppen)

At gøre en forskel er mit varemærke, og evnen til relationer på alle planer er min største styrke.

Forklaringen på, at jeg  kalder mig arbejdsmiljønær,er at jeg ikke kommer ud på arbejdspladserne, som den "klassiske konsulent". Jeg møder op på alle arbejdspladser med stor respekt for alle i organisationen. Jeg tager udgangspunkt i den eksisterende kultur på arbejdspladsen, hvorfra jeg møder alle i øjenhøjde. 

Synlige og konkrete resultater skaber jeg, bl.a. ved at skabe tryghed og en konstruktiv ramme til udvikling af medarbejderne og hele arbejdspladsen. Jeg er mulighedsorienteret, og det er medarbejderne også, når min indsats afsluttes på arbejdspladsen. 

Glade medarbejdere indeholder et stort potentiale; De udfolder flere ressourcer, levere bedre kerneydelser og har et lavere sygefravær. 

Jeg har erfaring i procesarbejde på individ- og gruppeniveau for kommuner, institutioner m.v., hvor organisatoriske forandringer, travlhed, stress kan være faktorer, der sætter trivslen under pres. Jeg tilbyder skræddersyede løsninger indenfor en bred palette med bl.a. følgende muligheder: 

• Effektive gruppeprocesser. "Hjælp til selvhjælp" til at håndtere såvel de faglige som de personlige udfordringer på en arbejdsplads - i én og samme proces. Er yderst trivselsfremmende ved organisatoriske omlægninger, indkøring af nye medarbejdergrupper m.v. 

 Bedre samarbejde med pårørende, forældre m.v. I fag, hvor mennesker arbejder med mennesker kan samarbejdet med pårørende og forældre være en stor udfordring, Kerneydelsen skal ydes til beboeren, barnet, patienten m.v. - men nogengange er det den pårørende tager tiden eller energien. Jeg kan give jer værktøjer, der klæder jer bedre på til dette arbejde. Med min baggrund som coach og psykoterapeut kan jeg give jer nye vinkler og værktøjer til denne udfordring.

• Individuelle trivselssamtaler (reduktion i sygefravær på 3,17%) Disse samtaler er effektive til at forebygge sygefravær, når der er medarbejdere "der hænger lidt",  og som måske er i risikozonen for et længere sygefravær pga. mistrivsel i sit arbejdsliv eller i sit privatliv. I mine samtaler skelner jeg ikke, men arbejder med et holistisk menneskesyn. Et problem for en medarbejder kan smitte af både på privat- og arbejdslivet, og derfor arbejder jeg med udgangspunkt i at en glad medarbejder er en bedre medarbejder. 

Erfaring med disse samtaler viser, at en medarbejder i en "mellemzone" har stor gavn af samtalerne og kan finde ressourcer til at finde tilbage på sporet igen, istedet for måske at ende med en langtidssygemelding.

• Håndtering af akutte situationer. Chok/traume arbejde i akutte situationer og fysiske øvelser til behandling af PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom).

• Fremme af Social Kapital. Sociale Kapital er videnskabeligt er dokumenteret som en vej til større kvalitet i arbejdet, større trivsel og lavere sygefravær (Det Nationale Forskningsråd. Hvidbog om arbejdsmiljø) - jeg hjælper med indsatser til forbedret Social Kapital både vandret og lodret i organisationen.

• Stresshåndtering og stressforebyggelse. En tempofyldt hverdag, omstruktureringer, fusioner, mange skift tærer nogle gange på trivslen og helbredet - ofte med store menneskelige og økonomiske omkostninger til følge. Jeg tilbyder hjælp til både håndtering og forebyggelse af stress. På gruppe- og individniveau.

• Konflikthåndtering/mediering. Indsatser efter nærmere aftale.

Jeg har 14 års ledererfaring, og en bred erfaring i trivselsarbejde samt masser af engagement og humor.

Er du privat, virksomhed eller institution - Ja, så lad mig høre fra dig, hvis du er interessere en løsninger med substans, saft og kraft... et utraditionelt og effektivt trivselsarbejde med dokumenterede resultater! 

Med venlig hilsen
Winnie Rehné

gladnu
coaching; stress; sygefravær;